שינוי

על חשיבות השינוי והמלצות לביצועו. על דרווין, ניקוי נשקים, אג'יליות והביקורת העצמית על מה שלא קרה

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App