ראיון כניסה לעובד חדש

אז מה אומרים לעובד בשיחתנו הראשונה איתו ? על חשיבות ההיכרות, האמון, הכרה בטעויות ופרואקטיביות

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App