קידום עובדים

עובדים כל הזמן רוצים להתקדם. אחרי שאמרנו את זה, אפשר לדבר על מסלולי פיתוח מקצועיים וניהוליים, אחריות רוחב, תיאורי תפקיד והכשרות

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App