פגישות

עשר טיפים לפגישות מוצלחות: תפקיד מנהל הפגישה, סוגי פגישות, משל האוטובוס, קיטוע פגישות, פגישות מכוונות מראש, התייחסות כלל המשתתפים, העברת החומרים לפני הפגישה, ריכוז סלקטיבי, פגישות עמידה והתאמה הפגישה לשעה ומקום מתאים

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App