סובייקטיביות

על איך כמנהל אני עלול לראות את המציאות באופן שגוי, איך זה צריך להשפיע על יחסיי עם העובדים ואיך אפשר להשתמש בזה בצורה חיובית

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App