ניהול חוצה יבשות

על אתגרי תרבות, שפה והפרשי זמנים בניהול עובדים מרוחקים ואיך הכרה ופיצוי משאבי יכולים לעזור

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App