נחרצות

על הבדלים בין קורטז ולוי אשכול, על תרבות של ודאות וביטחון, הצורך לחתוך ולהתקדם והיחס בין הקשבה להחלטה

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App