מיקרומנג’מנט

למה אומרים שמיקרומנג'מנט זה רע? אני חושב שיש כאן גם צד חיובי ומדבר על ממה צריך להיזהר ומתי להשתמש

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App