מודלי חשיבה

על שני מודלי חשיבה: תהליך SWOT וששת הכובעים של דה-בונו

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App