מה לא נמצא שם ?

על כך שהזמן לתקן את הגג הוא כשזורחת השמש, מסמכי איסור הביזה (שלא הייתה?) שפרסם בן-גוריון, משל הכדורעף ומדידת המנהל בהיעדרו

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App