מבנה ארגוני

מהו היחס הכמותי האידאלי בין המנהל לעובדים, חשיבות ההטרוגניות והניהול האחיד, ניהול מטריציוני והדינאמיות במבנה הארגוני

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App