למידה

למידה היא תהליך בלתי פוסק שמתרחש כל הזמן ומשפיע משמעותית על המוטיבציה, ראוי בעיני שתהיה גם ממסדית, סובייקטיבית ושתיבחן בשיחות עם העובדים

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App