כתיבה

על חשיבות כתיבת מסמכים, איך לרשום זה ההפך מלשכוח, תורה שבכתב אל מול תורה שבעל פה וחשיבות תיעוד ובקרה

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App