ייחודיות

על חשיבות תחושת הייחודיות של העובדים כקבוצה ואיך ניתן ליצר אותה בעזרת האנשים הנכונים, ערך מוסף, אידאולוגיה, גאווה, שפה והדרכה

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App