התייעצויות והחלטות

על חשיבות הפורום המייעץ, על ישיבה בראש השולחן ועל ההבדל בין ועד בית ובעל הבית

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App