הפתעות

 על הפתעות בסיסיות ומצביות, ברבורים שחורים ומלחמות שעברו ואיך ציפייה, עקרונות וערכים יכולים לעזור

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App