העברת ביקורת

העברת ביקורת היא כלי ניהולי ראשון במעלה. על הצורך לבחור את הקרבות, להיות מודעים לסובייקטיביות ולמי עומד מולנו, לא לחשוש מביקורת חיובית והעדיפות שקיימת בעיני לביקורת ישירה

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App