המנהל המחנך

האם תפקיד המנהל לחנך ? על כך שמה שניתן לקבל לא תמיד ניתן לקחת, על הצגת אפשרויות ולא דרך נחרצת, על דוגמא אישית וממה המנהל צריך להיזהר

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App