האצלת סמכויות

אז למה ומתי צריכים להאציל סמכויות ? על ערך מוסף, חלוקה מאוזנת, פיתוח עובדים ונתינת אמון

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App