אישיות

 גם לעובדים וגם לנו יש אישיות וראוי שנעמיק בה. על התיאוריה בנושא, חשיבות הקשר האישי, השונות בין העובדים והרלוונטיות כלפי עצמנו

 
Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App