אילוצים

למה חשוב לאתר ולנצל את צווארי הבקבוק, ואיך אליהו גולדראט הצליח להמחיש את זה עם משל טיול הצופים

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App